Steun onze unieke activiteiten!

In 2024 viert het Odensehuis haar 15-jarig jubileum! In 2009 begonnen we als particulier initiatief, afhankelijk van donaties, fondsen en projectsubsidies. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een professioneel team. We voldoen aan de eisen van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en ontvangen de komende jaren structurele financiering van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast ontvangen we projectsubsidies voor specifieke activiteiten, van de stadsdelen en fondsen.

Toch blijft uw donatie welkom en nodig. Dankzij donaties kunnen we experimenteren met nieuwe invalshoeken (bijvoorbeeld tijdens Corona) en kunnen we op nieuwe locaties kleinschalige activiteiten opzetten.
Waar de gemeente ons helpt om professionele ondersteuning te bieden aan iedereen die bij ons aanklopt, helpen uw donaties om onze eigenwijze, unieke benadering te verduurzamen.

Uw donatie

U kunt onze activiteiten steunen door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken op onze speciale bankrekening:
NL27 ABNA 0511 3204 42
onder vermelding van ‘donatie’.

Belastingvoordeel

Een donatie aan Het Odensehuis kan u een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst. Voor vragen hierover kunt u natuurlijk ook bellen met het Odensehuis (tel. 020-3374244) of ons een bericht sturen.

ANBI

Het Odensehuis staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder nummer 818426925. Bij de Kamer van Koophandel is het Odensehuis ingeschreven onder nummer 34282244. Datum van oprichting: 29 augustus 2007.

U kunt hier onze ANBI publicatie downloaden (PDF formaat).
Contactgegevens

Hygiëastraat 4
1076 RM Amsterdam
Tel. 020-3374244
E-mail: coordinator@odensehuis.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat statutair uit de volgende leden:

  • Felix Rottenberg, bestuurder, raadgever, moderator, programmamaker, columnist (voorzitter)
  • Freek Gillissen, verpleegkundig consulent bij CCE en Alzheimercentrum VUmc (bestuurslid)
  • Henri Snel, architect/onderzoeker naar Alzheimer en architectuur (bestuurslid)
  • Sybren Kalkman, zelfstandig accountant, (penningmeester)
  • Hetty Welschen, voorzitter raad v. toezicht Impuls, (secretaris)

Beloningsbeleid

Het gedelegeerd bestuurslid ontvangt een vergoeding voor gewerkte uren volgens het standaardtarief voor freelancers dat de stichting hanteert. Medewerkers ontvangen een honorarium volgens de CAO Welzijn (1-1-2018).

Doelstellingen

Conform de statuten stelt de stichting zich ten doel:

  • Bevorderen van de kwaliteit van leven
  • Fysieke plek bieden voor mensen met dementie en hun naasten
  • Emancipatie van mensen met dementie
  • Stimuleren van transitie in de formele zorg
  • Empowerment