Landelijk Platform Odensehuizen

Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland. Het platform is in juni 2016 opgericht en sinds 14 december 2017 is het platform een stichting.
Voordat u verder leest, het kan zijn dat de informatie verouderd is, raadpleeg altijd deze pagina op de website van het LPO.

Het platform heeft als doel:

  • het ondersteunen van de ontwikkeling van de bestaande Odensehuizen;
  • het stimuleren, adviseren en ondersteunen van nieuwe initiatieven voor 
Odensehuizen alsmede het behartigen van de belangen van Odensehuizen;
  • het geven van bekendheid aan de doelstellingen, werkwijze en gedachtengoed 
van de Odensehuizen;
  • het bevorderen van onderzoek om de effectiviteit en het belang van de 
Odensehuizen voor mensen met dementie en hun naasten zichtbaar te maken;

Het platform doet dit onder andere door:

  • organisatie van netwerk- en themabijeenkomsten;
  • het vertegenwoordigen van de Odensehuizen in landelijke netwerken en gremia;
  • het verrichten van activiteiten op het gebied van Public Relations;
  • fondswerving ten behoeve van de activiteiten van de stichting;
  • gebruik te maken van de ervaringen van de leden door de onderlinge uitwisseling hiervan;

 

Contactgegevens

mailadres
contact@odensehuizen.nl

landelijk coordinator
Claudia Severs 06-57728497

website
www.odensehuizen.nl