Lotgenotengroepen voor mantelzorgers

Voor wie?

De lotgenotengroepen zijn opgezet voor naasten van mensen met dementie. Met elkaar kan in een vertrouwde en veilige omgeving gepraat worden over wat je bezig houdt.

In welke situatie?

Het leven met iemand die overvallen wordt door één van de ziekten die valt onder de noemer van dementie is geen sinecure. Veel mensen vragen zich af : wat gebeurt er allemaal? In welke mallemolen ben ik terecht gekomen? Ben ik net aan de ene situatie gewend, verandert er weer van alles. Het lijkt wel alsof ik er helemaal door opgeslokt word. Hoe blijf ik trouw aan mezelf, mijn eigen waarden, en trouw aan mijn man, vrouw, vader, moeder, vriend, vriendin? Kan het leven ook aangenaam blijven of is het een grote ellende?

Waarom?

Het vinden van (h)erkenning, van elkaar leren en het bieden van steun, dragen bij aan het weer grip krijgen op de eigen situatie. En om naast de ingewikkelde dingen ook de waardevolle zaken te ontdekken.

Hoe?

• Er is een open groep, die continu draait. Nieuwe mensen kunnen altijd aansluiten.

• Tijdens de gesprekken is er ruimte voor onderwerpen die zowel de ziekte zelf betreffen, als het effect op relaties en hoe je daar mee om kunt gaan. Dit kan zowel praktisch als emotioneel van aard zijn.

• Het gesprek wordt ondersteund/begeleid door een gespreksleider die ervaren is in het leiden van (groeps) gesprekken, verstand heeft van groepsprocessen en deskundig is op het gebied van dementie. 


Interesse?

Neem vrijblijvend contact op
Adres: Hygiëastraat 4, 1076 RM Amsterdam (In de steeg tussen Olympiaplein 58 en 60, tegenover het Sport Medisch Centrum) Telefoon: 020 – 337 42 44
E-mail: coordinator@odensehuis.nl

Bibliotheek en informatiefolders

Het Odensehuis heeft een kleine bibliotheek met boeken over dementie. Deze kunnen worden geleend. Daarnaast hebben we over allerlei thema’s informatiefolders in huis of kunnen we verwijzen naar websites.

Mantelzorgkaart

In 2021 is er voor stadsdeel Centrum een Mantelzorg Bewaarkaart samengesteld. Op deze kaart staan allerlei mogelijkheden voor mantelzorgers waar men welke ondersteuning kan vinden.