Mantelzorgers

Ondersteuning

Het Odensehuis biedt specifieke ondersteuning aan mantelzorgers en andere naasten onder andere in de vorm van lotgenotengroepen, themabijeenkomsten en korte cursussen en een spreekuur.
In de lotgenotengroep delen mantelzorgers hun kennis en ervaring in het omgaan met mensen met dementie en ondersteunen elkaar. De lotgenotengroep wordt begeleid door Iris van der Reijden en komt op de eerste donderdag van de maand bijeen. Er is een ochtendgroep van 11 tot 12:30 uur en een avondgroep van 19:30 tot 21:00 uur in het Odensehuis Zuid. 

Mantelspreekuur

“Ervaring is de beste leermeester.” Om de week op dinsdag van 11 uur tot 13 uur (in de even weken) houden wij een spreekuur voor mantelzorgers door ervaringsdeskundige naasten van mensen met dementie. Hebt u vragen? Stuur dan een mailtje naar het mantelspreekuur.

Deelname aan activiteiten

Als mantelzorgers kan u mee doen aan alle activiteiten. Het Odensehuis is ook voor en van u. De ervaring is dat er door gezamenlijke activiteiten nieuwe vriendschappen en netwerken ontstaan, waar u op terug kan vallen ook buiten de openingstijden van het Odensehuis.
Één keer per maand biedt het Odensehuis culturele activiteiten op de zondagmiddag.  Als u  door de weeks andere verplichtingen heeft, biedt dit u de mogelijkheid om toch naar het Odensehuis te komen en andere mantelzorgers te ontmoeten.

Respijtzorg

Hoewel het beleid er op is gericht om mantelzorgers te betrekken bij de organisatie van het huis biedt het Odensehuis uiteraard ook respijtzorg. Naast respijtzorg tijdens de reguliere openingstijden bieden we iedere maand ook Meerdaagse Zorgpauzes. (zie elders op de site)

Bibliotheek en informatiefolders

Het Odensehuis heeft een kleine bibliotheek met boeken over dementie. Deze kunnen worden geleend. Daarnaast hebben we over allerlei thema’s informatiefolders in huis of kunnen we verwijzen naar websites.

Mantelzorgkaart

In 2021 is er voor stadsdeel Centrum een Mantelzorg Bewaarkaart samengesteld. Op deze kaart staan allerlei mogelijkheden voor mantelzorgers waar men welke ondersteuning kan vinden.

 

Print Friendly, PDF & Email